Växjö kommun utlyser arbetsstipendier för kulturutövare

Med syfte att stärka det lokala kulturlivet utlyser Växjö kommun arbetsstipendier för verksamma professionella kulturutövare i kommunen.

Stipendiesumman uppgår till 250 000 kr och fördelas över 5 stycken stipendier à 50 000 kr/st och kan sökas av kulturskapare inom alla konstområden.

Arbetsstipendiet ska användas till egen konstnärlig praktik och kompetensutveckling för att underlätta professionell kulturverksamhet.

Stipendiet söks i Växjö kommuns system för föreningsstöd Länk till annan webbplats., torsdag 14 december – söndag 7 januari.

Tillfälligt extrastöd till kulturföreningar

För att alla medborgare ska ges goda möjligheter till att ta del av kulturaktiviteter utlyses dessutom tillfälliga extrastöd till kulturföreningar. Stöden kan omfatta kostnader för publika arrangemang men också investeringar, nysatsningar eller förbättringsåtgärder.

Stödet söks i Växjö kommuns system för föreningsstöd Länk till annan webbplats., torsdag 14 december – söndag 7 januari.

Senast uppdaterad: 12 december 2023