Nytt projekt för ukrainare med fokus på jobb och hälsa

Ett nytt projekt för ukrainare som omfattas av massflyktsdirektivet har beviljats medel från ESF. Fast Care – Kom In ska fokusera på jobb och hälsa fram till om med mars 2024.

Projektenhet Kronoberg, som är en del av Växjö kommun, har beviljats 9,8 miljoner kronor i finansiering från Europeiska socialfonden (EFS-rådet). Pengarna ska främst användas för att ytterligare hjälpa ukrainska flyktingar att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

- Vi är glada för att ansökan har blivit beviljad så att vi kan fortsätta det viktiga arbete vi har påbörjat under året. Jag vill också rikta ett tack till de deltagare som tålmodigt väntat på ett fortsatt projekt, säger Tomas Blad Lindahl, chef för projektenhet Kronoberg.

Projektets fokus blir matchning mot jobb, framför allt inom det privata näringslivet, och friskvård. För att deltagarna ska må så bra som möjligt erbjudas sociala aktiviteter, friskvårdsskola, psykosocialt stöd och individuella träningsmöjligheter. Samhällsinformation är också en viktig del i projektet då ukrainarna ska vägledas till att på egen hand klara sig i samhället.

Sfi ingår inte i projektet då alla kommuner nu har rätt att ge sfi till alla som är här enligt massflyktsdirektivet. Sfi erbjöds alla deltagare i det förra projektet Kronoberg Cares.

Fast Care – Kom In vänder sig också till privata och offentliga arbetsgivare i de deltagande kommunerna som ska erbjudas stöd för att lättare kunna anställa personer i målgruppen.

Alla kommuner i länet ingår i projektet men också två i Kalmar län – Nybro och Emmaboda kommun.
Fast Care - Kom In finansieras av ESF Europeiska socialfonden och ska pågå till den sista mars 2024.

Bakgrund

Projektenhet Kronoberg är en del av Växjö kommun och driver projekt inom arbetsmarknad och integration.

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet som har regeringens uppdrag att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden. Genom fonder finansierar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Verksamheten syftar bland annat till att minska arbetslöshet och utanförskap samt stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt.

Senast uppdaterad: 4 oktober 2023