Vård och omsorg hemma

Det finns hjälp att få om du på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning behöver stöd i hemmet.

Stöd i hemmet kan vara till exempel hemtjänst, hemsjukvård, hjälpmedel eller bostadsanpassning. Personer i olika åldrar och med olika behov kan få vård och omsorg hemma.

Vi vill att du ska känna dig trygg och självständig i ditt hem även när du blir äldre eller har en funktionsnedsättning. En viss trygghetskänsla kan du få genom att använda olika hjälpmedel eller installera tekniska och digitala lösningar i ditt hem. Vad som finns kan du se i vår visningslägenhet Bo Tryggt.

Du som behöver hemvård och extra stöd efter en sjukhusvistelse kan få Trygg hemgång av omsorgen i Växjö kommun. Trygg hemgång innebär att du får extra stöd i hemmet den närmsta tiden efter sjukhusvistelsen, utöver det stöd som behövs för att klara av vardagen.

Du som är över 65 kan ta hjälp av seniorlotsen för att hitta rätt bland de aktiviteter, tjänster och insatser som finns i samhället. Läs mer om Seniorlotsen.

Du som har fyllt 67 år och bor i Växjö kommun kan få hjälp med enklare tjänster i hemmet. Läs mer om Fixartjänsten. Du kan även ha möjlighet att få ett förebyggande hembesök av en rehabassistent.

Med åldern förändras kroppens fysiska förutsättningar och risken för att falla/ramla och skada sig ökar. Ålder kan vi inte styra över, men fysisk aktivitet, kost och medicinering är tre faktorer att ha koll på om man vill hålla sig på benen hela livet. Läs fler tips om hur du håller dig på benen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2019
Stöd och omsorg