Alkohol, droger och spel om pengar

Vill du fråga om råd för att du är orolig för egen del eller för någon i din närhet som har problem med missbruk av alkohol, droger eller spel om pengar?

Du är välkommen att ringa eller mejla oss och ställa dina frågor.  Kontaktuppgifter hittar du längst ner på denna sida. Du kan vara helt anonym.

Vi arbetar tillsammans med dig och dina närmaste för att finna lösningar på de problem som uppstått. I första hand erbjuder vi  stöd- och hjälpinsatser i öppen vård.

Vill du göra en anmälan eller ansöka om hjälp, för dig eller någon annan, kontaktar du också oss. En anmälan om missbruk kan göras skriftligt eller muntligt. Kommunen har en skyldighet att följa upp de anmälningar som kommer in till oss.

Vad händer när du kontaktar oss?

Bestämmer du dig för att du vill ha vår hjälp får du träffa någon av våra socialsekreterare och får då information om vilket stöd och vilken hjälp vi kan erbjuda.

Om du önskar fortsatt kontakt gör vi tillsammans en noggrann utredning för att ta reda på vilket stöd som passar dig bäst. Det måste alltid tas ett formellt beslut innan stödet blir godkänt.

Är du missnöjd med beslutet kan du i de flesta fall överklaga. Kontakta oss så berättar vi hur du överklagar. Vi hjälper dig om du har svårt att göra det själv.

Vårt stöd kostar dig ingenting och vi har tystnadsplikt.

Anhörig

Om du är anhörig till en person som missbrukar kan du få stöd.

Stöd till anhöriga

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 januari 2021
Stöd och omsorg