Samtliga vilande platser öppnar igen på särskilda boendet Hagalund

Omsorgsnämnden har beslutat att öppna resterande nio vilande platser på det särskilda boendet Hagalund. Beslutet har tagits då behovet av platser inom särskilt boende återigen ökar.

Omsorgsnämnden har vid olika tillfällen beslutat om att vila platser inom särskilt boende på grund av minskat antal ansökningar under pandemin. Sedan dess har behovet om särskilt boende ökat och nu öppnas samtliga platser upp igen för att möta behovet av ansökningar om plats i särskilt boende. De platser som återigen kommer vara tillgängliga på Hagalund kommer vara för personer med demenssjukdom.

- För att möta behovet av antal sökande till särskilt boende har vi beslutat att öppna samtliga platser på Hagalund. På så vis möter vi den efterfrågan som finns bland våra äldre just nu, säger Tomas Thornell (S), ordförande omsorgsnämnden.

De vilande platserna planeras öppna i januari 2024.

Senast uppdaterad: 3 november 2023