Trygga omsorgstagare som har förtroende för personalen

I årets resultat i den rikstäckande undersökningen ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen?” får Växjö kommuns särskilda boenden och hemtjänst i genomsnitt bättre resultat än förra gången undersökningen genomfördes.

Resultatet för Växjö kommun visar på goda resultat både inom särskilt boende och hemtjänst. Bland personer som bor på kommunala särskilda boenden är det 92 procent som upplever gott bemötande, 90 procent som känner sig trygga på sitt särskilda boende och 87 procent som har förtroende för personalen. Tryggheten har ökat med tre procentenheter, samtidigt som förtroendet ligger kvar på samma höga nivå som tidigare.

Fina siffror finns även att hitta bland personer som har kommunal hemtjänst i Växjö. Hela 97 procent upplever gott bemötande och 90 procent har förtroende för personalen, vilket är en ökning med fem procentenheter jämfört med förra året. 88 procent upplever att de känner sig trygga med att ha hemtjänst. Det är en ökning för den kommunala hemtjänsten med fyra procentenheter.

- Det är fantastiskt fina siffror som visar att vi bedriver en god verksamhet för äldre i Växjö kommun. Det märks att de saker som det har fokuserats på under det senaste året har gett resultat, bland annat med bättre måltidsupplevelse på våra särskilda boenden och omsorgstagare som upplever att de kan påverka och ha inflytande över sin hemtjänst, säger Tomas Thornell (S), ordförande i omsorgsnämnden.

Enligt undersökningen finns det vissa förbättringsområden. Bland annat lyfter boende inom särskilt boende att de bättre vill kunna framföra synpunkter och önskemål, få mer information om förändringar och fler möjligheter att komma utomhus. Möjligheten att komma utomhus har ökat med sju procentenheter sen förra året, men kvarstår ändå som ett förbättringsområde.

Personer med hemtjänst upplever i högre grad att de besväras av ensamhet, även om siffran gått nedåt det senaste året. Personer som har hemtjänst vill också få bättre information i förväg om förändringar, även om det i år är fler som svarar ”alltid” eller ”oftast” på frågan om personalen meddelar i förväg om tillfälliga förändringar, jämfört med föregående års resultat.

- Vi jobbar hela tiden med ständiga förbättringar och i det arbetet är det viktigt med synpunkter från våra omsorgstagare eftersom vi på så vis kan se över vården och omsorgen vi ger. Därför är det värdefullt med den här typen av undersökningar, säger Carola Dahlqvist, tf. förvaltningschef för omsorgsförvaltningen.

Om undersökningen ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen?”

Det är Socialstyrelsen som varje år genomför brukarundersökningen ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen?” för att mäta hur omsorgstagare runt om i landet upplever verksamheten inom särskilt boende och hemtjänst. Undersökningen består av en enkät som skickas till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor på särskilt boende, totalt 220 000 personer. Årets undersökning genomfördes under perioden mars till maj 2023 och resultatet presenterades nu i november. I undersökningen deltar personer som bor på kommunala och privata särskilda boenden samt personer som har hemtjänst i kommunal och privat regi.

Svarsfrekvens

  • Totalt svarade 56,9 procent av omsorgstagarna i särskilt boende i Växjö kommun, nationellt 45, 3 procent.
  • Totalt svarade 58,8 procent av omsorgstagarna med hemtjänst i Växjö kommun, nationellt 57,8 procent.
Senast uppdaterad: 23 november 2023