Gör en orosanmälan om du misstänker att ett barn eller en vuxen far illa

Trots att julen är en tid som många ser fram emot så kan högtiden också handla om oro och otrygghet. Om du känner oro för ett barn eller en vuxen bör du berätta det för socialtjänsten genom att göra en orosanmälan.

Du behöver inte veta säkert att något är fel. Det räcker att du har en misstanke eller känner en oro. Att göra en orosanmälan är att bry sig.

För att du enklare ska kunna göra en anmälan finns det en e-tjänst som du kan använda.

Information om orosanmälan för barn och ungdomar och länk till e-tjänsten.

Information om orosanmälan för vuxna och länk till e-tjänsten för oro gällande missbruk eller våld i nära relationer.

Om din oro för en vuxen person gäller något annat än missbruk eller våld i nära relationer kan du göra anmälan via telefon, e-post eller brev.

Om du är osäker kan du alltid ringa till kommunen för att få råd om hur du ska göra. Ring kommunens kontaktcenter, telefon 0470-410 00.

Senast uppdaterad: 15 december 2023