Växjö kommun fördjupar samarbete med Kvinnojouren Blenda

Växjö kommun och Kvinnojouren Blenda har tecknat ett treårigt samarbetsavtal för att ge ett ökat stöd till våldsutsatta kvinnor och genom förebyggande och uppsökande verksamhet motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Kvinnojouren Blenda erbjuder bland annat stödsamtal och rådgivning, både till våldsutsatta och till anhöriga. Avtalet möjliggör att Blenda kan jobba med informationsspridning, kompetenshöjande insatser, samhällspåverkan och preventivt arbete kring våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

- Samarbetet med Kvinnojouren Blenda gör att vi ännu bättre kan nå ut till utsatta kvinnor och barn i samhället. Tack vare samverkan kan vi sänka trösklarna så att fler kan få råd och stöd och komma i kontakt med socialtjänsten, säger Rizana Talic, förvaltningschef för förvaltningen arbete och välfärd i Växjö kommun.

En del av avtalet är att respektive parter ska sprida information om varandras verksamheter, det vill säga att Kvinnojouren Blenda informerar om det stöd som finns att få via socialtjänsten och Växjö kommun sprider information om Blendas verksamhet för de invånare som är i behov av deras verksamhet för råd, stöd och social gemenskap.

- Det är glädjande att vi har ett fortsatt samarbete med Växjö kommun som möjliggör vårt gemensamma och viktiga arbete med att ge stöd till våldsutsatta kvinnor och barn. Våld i nära relation, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som vi måste samverka kring, säger Caroline Högfeldt Coucher, verksamhetsledare på Kvinnojouren Blenda.

Samverkansavtalet innebär att Kvinnojouren Blenda får ett årligt ekonomiskt verksamhetsstöd från Växjö kommun. Arbetet som ryms inom avtalet ska vara ett komplement till Växjö kommuns ordinarie verksamhet för att stötta och hjälpa våldsutsatta barn och kvinnor i kommunen.

Senast uppdaterad: 4 januari 2024