Inkomstförfrågan skickad till alla omsorgstagare

Under januari skickas inkomstförfrågan till alla personer som får omsorg, service eller vård av Växjö kommun. Det är utifrån uppgifter om inkomst som kommunen kan fastställa rätt avgift för beviljade insatser. Uppgifterna behöver anmälas in, antingen genom blanketten som bifogas i brevet eller genom att använda e-tjänsten, senast 7 februari 2024.

Hur mycket man behöver betala för omsorg och vård baseras på vad man har för inkomst. Inkomsten rapporteras genom att själv fylla i sina uppgifter genom en e-tjänst eller att skicka in en blankett till kommunen. Efter att uppgifterna är inlämnade kommer ett brev med ett beslut som talar om vad avgiften blir. Beslutet kan överklagas.

Alla behöver skicka in

I början av året behöver alla omsorgstagare lämna inkomstuppgifter, oavsett om uppgifterna har ändrats eller inte och oberoende av när man gjorde det senast. Om man inte lämnar sina inkomstuppgifter i början av året kan kommunen inte göra en individuell beräkning av avgiften och omsorgstagaren får då betala den högsta avgiften för sina insatser.

Om uppgifterna som lämnas förändras under året ska detta meddelas till omsorgens avgiftshandläggare som nås via Växjö kommuns kontaktcenter 0470-410 00.

Fylla i inkomstförfrågan Öppnas i nytt fönster.

Direkt till e-tjänst för att lämna inkomstförfrågan vård- och omsorgsavgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 16 januari 2024