Nya bostäder ska ersätta boendet Hov Västregård

Växjö kommun ska få i uppdrag att undersöka var nya bostäder kan byggas för att ersätta boendet Hov Västregård. Det är förslaget från nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott.

Hov Västregård är ett boende för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar och består av totalt 36 lägenheter. Både lägenheterna och de gemensamma lokalerna har omfattande renoveringsbehov. Flera lägenheter är i dåligt skick och har behövt saneras.

- Vi bedömer att det inte är ekonomiskt försvarbart att satsa på en renovering när behovet är så pass omfattande. Dessutom skulle det innebära flera flyttar för de boende, vilket vi inte heller tycker är lämpligt, säger Ilho Lindström, avdelningschef för avdelning vuxna inom förvaltningen arbete och välfärd.

Beslutet om att börja hitta platser för nya bostäder tas på nämnden för arbete och välfärds möte den 7 februari. Inriktningen är att det ska byggas två enheter i närheten av varandra för att medarbetare ska kunna samverka och samarbeta. På så vis kan de båda enheterna även ha olika inriktningar på verksamheten utifrån de boendes olika behov.

Avtalet med nuvarande hyresvärd löper ut i slutet av 2026 och planen är att nya bostäder ska stå klart till dess. Boende på nuvarande Hov Västregård kommer inte behöva betala något i samband med flytten, Växjö kommun står för de omkostnaderna.

Senast uppdaterad: 26 januari 2024