Växjö kommun klättrar i Kvinnofridsbarometern

För femte gången släpper organisationen Unizon Kvinnofridsbarometern, en rapport som bygger på enkäter utskickade till landets samtliga kommuner. Av de 168 kommuner som har svarat hamnar Växjö kommun på en tredje plats.

Årets placering är en klättring från plats 12 2019, vilket var sist kommunen deltog i enkäten. I Kvinnofridsbarometern 2023 undersöker Unizon kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och innehåller frågor om hur arbetet är organiserat, rutiner, insatser, förebyggande åtgärder och kompetens inom förvaltningen.

- Rankningen är ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt och att vi ska fortsätta med det, säger Rizana Talic, förvaltningschef för förvaltningen arbete och välfärd.

Resultatet av årets Kvinnofridsbarometer visar att kvinnofridsarbetet i många av landets kommuner är ostrukturerat och oprioriterat. Lagstiftning och föreskrifter finns men efterlevs inte, vilket leder till ett ojämlikt stöd över landet, en rättsosäkerhet för brottsoffren våldsutsatta kvinnor och barn.

- Det är bra att det uppmärksammas att vi i Växjö prioriterar arbetet när det gäller mäns våld mot kvinnor. Likväl är mäns våld mot kvinnor ett samhällsproblem som måste upphöra nu, säger Martin Edberg (S), ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Senast uppdaterad: 13 februari 2024