Scen-iorsommar när kommunen satsar extra på kultur

Växjö kommun satsar en halv miljon på kulturaktiviteter för äldre och personer inom LSS. Det är framförallt personer som har svårt att ta sig till ordinarie kulturutbud som nås via satsningen.

Satsningen riktar sig till personer som bor på särskilt boende, personer inom LSS, personer med hemtjänst och de som är 65 år och uppåt. Det kommer bli riktade kulturaktiviteter till de olika grupperna. Redan veckan efter midsommar drar turnén En hyllning till Alice Babs igång på kommunens särskilda boenden, som alla boende kommer få uppleva.

Det är omsorgsnämnden som har beslutat om de extra medlen för kulturaktiviteter.

- Kultur är berikande och det främjar allas välmående att få ta del av professionell scenkonst. Jag är jätteglad att vi kan ordna det här för våra omsorgstagare, säger Tomas Thornell (S), ordförande i omsorgsnämnden.

Till hösten besöker turnén Leva livet kommunens nio träffpunkter i centrala Växjö och aktiviteter kommer även erbjudas för de omsorgstagare som har hemtjänst. För att så många som möjligt ska kunna delta fixas bussar till dessa kulturaktiviteter.

Tack vare satsningen har LSS-verksamheten för personer med olika former av funktionsnedsättningar kunnat boka ett band till sina festligheter i oktober. Det kommer också bli fem offentliga konserter i Rottne, Lammhult, Braås, Ingelstad och Gemla särskilt riktade till personer över 65 år.

- Det är ett spännande program som håller på att tas fram för sommaren och hösten med fokus på musikupplevelser, säger Kristian Rappner (V), 1:e vice ordförande i omsorgsnämnden.

Satsningen pågår fram till jul och avslutas med julunderhållning. Just nu pågår arbete med att boka artister och datum för de olika aktiviteterna.

- Kultur och musik ska alla få uppleva oavsett ålder eller funktionsnedsättning, och som kommun ska vi jobba för att göra dessa upplevelser tillgängliga för så många som möjligt, säger Gunnel Jansson (MP), ledamot i omsorgsnämnden.

Senast uppdaterad: 20 juni 2024