Ny e-tjänst för preliminär beräkning av vård- och omsorgsavgift

Den nya e-tjänsten, Vård och omsorgsavgift - preliminär beräkning, ska underlätta för dig som bor hemma, och behöver hjälp i det dagliga livet, att få en överblick över de potentiella kostnaderna för hemtjänst.

Du kan nu enkelt göra en preliminär beräkning av din avgift innan du ansöker om hemtjänst. Det är viktigt att notera att denna beräkning är preliminär och att den slutliga avgiften räknas ut av en biståndshandläggare efter att du har lämnat in en inkomstblankett.

Ansökningsprocessen för hemtjänst börjar med att du lämnar in en ansökan. En biståndshandläggare utreder dina behov och beslutar sedan om du har rätt till hemtjänst och vilken typ av hjälp du kan få. För den exakta avgiften kommer biståndshandläggaren att ta hänsyn till din ekonomiska situation.

Observera att om du har hemmaboende barn under 19 år, stämmer inte uträkningen i e-tjänsten. I sådana fall rekommenderas det att du kontaktar Växjö kommun för att få hjälp med att räkna ut din avgift korrekt.

Till e-tjänsten Vård och omsorgsavgift - preliminär beräkning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 8 juli 2024