Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Upp till 48 miljoner kronor i stöd för utveckling av stationsområdet

​Växjö stationsområde har förändrats mycket under de senaste åren och fler projekt kommer att genomföras för att få en trygg och tillgänglig mötesplats för invånare och besökare. Nu är det klart att Växjö kommun får stadsmiljöstöd från Trafikverket för de kommande investeringarna. Bidraget kan bli upp till 48 miljoner kronor.

- Växjö stationsområde ska bli ett levande område med handel, bostäder och mötesplatser. Mycket har gjorts och det är glädjande att vi nu får bidrag för att kunna fortsätta vår resa dit, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Stöd för att främja hållbara stadsmiljöer delas ut av Trafikverket till projekt som skapar förutsättningar för hållbara personresor som kollektiv- och cykeltrafik. Kommunen kommer använda Trafikverkets bidrag för att bland annat bygga om Klosterbron samt till ny region- och stadsbussgata.

För att få ta del av bidraget måste kommunen bland annat ta fram ett stadsmiljöprogram för Växjö stad, anta vissa detaljplaner som gör det möjligt att bygga bostäder på Öster, Hovshaga och i centrum – totalt cirka 300 bostäder. Kommunen måste även bygga väderskyddade cykelparkeringar söder om Klosterbron samt erbjuda gratis busskort till nyinflyttade.

Om bidraget

Trafikverket delar ut stadsmiljöstöd som ska leda till energieffektiva lösningar som ger låga utsläpp av växthusgaser. Stödet ska främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik, cykeltrafik och godstransporter.

Den beräknad investeringen på stationsområdet för Växjö kommun ligger på cirka 96 miljoner kronor och kommunen kan alltså då få stöd för hälften. Stödet betalas ut i efterhand och investeringarna kommer genomföras fram till och med år 2025.

Senast uppdaterad: 3 juni 2020