Cykla i Växjö

Det ska vara enkelt att ta sig fram med cykel i Växjö kommun. Det finns omkring 190 kilometer cykelväg i kommunen och det tar inte mer än 15 minuter att cykla fem kilometer. Ofta går det till och med snabbare.

Cykelvägnätet binder samman stora delar av staden. Det gör det snabbt och enkelt att ta cykeln till skolan eller jobbet. Nätet utvecklas och förbättras varje år. Nya sträckor tillkommer årligen och såväl framkomlighet som säkerhet och underlag förbättras kontinuerligt.

Målet för Växjö kommun (enligt kommunens miljöprogram) är att öka andelen resor med cykel upp till 24 procent år 2020. För att kunna nå målet behöver det bli snabbare, enklare och bekvämare att cykla i kommunen.

Cykelöverfarter

Från och med 3 december 2018 införs cykelöverfarter i Växjö stad. Skylt för cykelöverfart kommer inledningsvis att finnas på 12 olika ställen i staden. Den nya trafikregeln införs för att öka säkerheten och underlätta framkomligheten för cyklister i trafiken. Bestämmelser om cyklister gäller även för den som kör moped klass II samt för den som kör en rullstol i högre fart än gångfart.

Här kan du läsa mer om cykelöverfarter.

Utvärdering av cykelåtgärder

Växjö kommun genomför årligen ett bokslut för cykelåret som gått. I bokslutet ges en kortfattad beskrivning av vad som gjorts samt hur dessa åtgärder har bidragit till att öka cyklingen i kommunen. Cykelbokslutet ger Växjö kommun bra underlag dels för att visa på utvecklingen för cykel i kommunen, dels för att fortsätta driva utvecklingen i önskvärd riktning.

Du hittar "Cykelbokslut 2018" under Relaterade dokument längre ner på sidan.

Växjö kommun skickar ut ett nyhetsbrev om cykling som du kan prenumerera på. Nyhetsbrevet kommer ut ungefär fyra till sex gånger om året.

Prenumerera på nyhetsbrevet.länk till annan webbplats

2019

Nyhetsbrev 1länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 2länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 3länk till annan webbplats

2018

Läs nyhetsbreven som publicerades under 2018.

Nyhetsbrev 5länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 4länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 3länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 2länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 1länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2019
Trafik och stadsplanering