Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Cykla i Växjö

Det ska vara enkelt att ta sig fram med cykel i Växjö kommun. Det finns omkring 190 kilometer cykelväg i kommunen och det tar inte mer än 15 minuter att cykla fem kilometer. Ofta går det till och med snabbare.

Cykelvägnätet binder samman stora delar av staden. Det gör det snabbt och enkelt att ta cykeln till skolan eller jobbet. Nätet utvecklas och förbättras varje år. Nya sträckor tillkommer årligen och såväl framkomlighet som säkerhet och underlag förbättras kontinuerligt.

Målet för Växjö kommun (enligt kommunens transportplan) är att öka andelen resor med cykel upp till 24 procent år 2020. För att kunna nå målet behöver det bli snabbare, enklare och bekvämare att cykla i kommunen.

För kollektivtrafiken är målet att 10 procent av alla personresor sker med kollektivtrafik år 2020.

Bokslut för cykel och kollektivtrafik 2019

Växjö kommun genomför årligen ett bokslut för cykelåret som gått. Nytt för 2019 är att det också inkluderar kollektivtrafik. I bokslutet finns en kortfattad beskrivning av vad som gjorts under året och hur dessa åtgärder har bidragit till den övergripande målsättningen för att utveckla främja kollektivtrafik och cyklingen i kommunen enligt målen.

Några exempel är uppstarten av cykelbiblioteket och införandet av sex nya cykelöverfarter längs med de prioriterade huvudcykelvägarna. Ny busslinje till Bredvik, linje 9, och upprustade hållplatser med väderskydd bland annat annat vid Vallanäsvägen, Trummenvägen och Klangens väg.

Du hittar " Bokslut för cykel och kollektivtrafik 2019" under Relaterade dokument.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2021