Växjö växer

Växjö kommun växer. Inom ett par år är vi 100 000 invånare. För att möta dagens och framtidens invånare bygger vi nytt och bygger om. Vi bygger tillsammans med privata aktörer på ett hållbart sätt så att du får förutsättningar att bo, leva och verka i Växjö idag och i framtiden. På dessa webbsidor hittar du information om var Växjö kommun bygger nu och planerar för byggnation.

Klicka på en punkt för att se vad som planeras just där. Längst upp till vänster kan du filtrera om det är något specifikt som du är intresserad av.

Bild

Bäckaslövsesplanaden

Byggnationen av Bäckaslövsesplanaden är igång En helt ny stadsgata i Växjö som binder ihop staden.

Bild

Verksamhetsmark

Nu pågår föreberdelser på nya verksamhetsområdet i Nylanda i nordvästra Växjö. Vill ditt företag etablera er där?

Bild

För dig som byggaktör

Här hittar du information som kan vara bra att veta för företagare som vill vara med att utveckla Växjö kommun.

Bild

Nytt akutsjukhus

Region Kronoberg planerar för nytt akutsjukhus i Räppe. Kommunen har presenterat ett förslag till ny detaljplan som nu är ute på samråd.