Bevattningsförbud i Braås, Dädesjö och Böksholm

Från och med 18 juni och tillsvidare är det bevattningsförbud i orterna Braås, Dädesjö och Böksholm.

Stäng meddelande

Växjö växer

Växjö kommun växer. Inom ett par år är vi 100 000 invånare. För att möta dagens och framtidens invånare bygger vi nytt och bygger om. Vi bygger tillsammans med privata aktörer på ett hållbart sätt så att du får förutsättningar att bo, leva och verka i Växjö idag och i framtiden. På dessa webbsidor hittar du information om var Växjö kommun bygger nu och planerar för byggnation.

Bild

Bäckaslövsesplanaden

Just nu pågår arbete med Bäckaslövsesplanaden i Växjö. En ny stadsgata som binder ihop Storgatan med Söderleden och som blir en ryggrad i det nya området Bäckaslöv.

Bild

Villatomter i Braås

I Braås finns villatomter vid sjön Örkens västra sida ute till försäljning. Du får tillträde till tomten och kan börja bygga din villa direkt

Bild

Nytt akutsjukhus i Räppe?

Växjö kommun har tagit fram ett nytt förslag på detaljplan för området i Räppe där Region Kronoberg planerar för ett nytt akutsjukhus. Nu kan du ta del och tycka till om förslaget.

Bild

Detaljplaner

Var och hur får man bygga där du bor eller har verksamhet? Se alla våra gällande detaljplaner och vilka vi arbetar med just nu.

Klicka på en punkt för att se vad som planeras just där. Längst upp till vänster kan du filtrera om det är något specifikt som du är intresserad av.