Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Hur påverkas Växjö centrum vid flytt av akutsjukhuset?

Region Kronoberg planerar för en eventuell flytt av akutsjukhuset i Växjö – från centrum till Räppe. För att närmare kartlägga hur en flytt påverkar staden har kommunchef Monica Skagne nu fått i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en utredning tillsammans med Region Kronoberg. Utredningen ska undersöka vilka möjligheter och effekter det blir för Växjö centrum vid en flytt.

Dagligen besöker cirka 6 500 personer Växjö lasarett. Vid en flytt av sjukhuset till Räppe kommer dessa personer inte längre att röra sig i Växjö centrum. Ett nytt akutsjukhus i Räppe planeras stå klart 2027. Kommunstyrelsen vill därför redan nu utreda vilka effekter en eventuell flytt kan få för centrala Växjös handel, näringsverksamhet, kulturevenemang samt vilka utvecklingsmöjligheter som skulle kunna uppstå för staden om sjukhuset i Räppe blir verklighet.

- En attraktiv, trygg och levande stadskärna är oerhört viktigt för att Växjö ska fortsätta vara en attraktiv kommun där fler vill bo, leva och verka i. Vi ser redan idag en handel i förändring på grund av bland annat förändrade konsumtionsmönster, därför är det särskilt viktigt att vi i ett tidigt skede analyserar effekterna och möjligheterna kopplat till ett nytt sjukhus utanför stadskärnan så att vi tillsammans med berörda aktörer i Växjö centrum, kan bygga något nytt och förhoppningsvis ännu bättre, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Utredningen ska även:

  • ta fram förslag på åtgärder som kan vidtas för att Växjö centrum ska fortsätta utvecklas och dra nytta av de möjligheter som en eventuell flytt kan innebära.
  • visa på vad nuvarande sjukhusområde bör innehålla för verksamheter efter en eventuell flytt.

Utredningen ska göras i nära samverkan med Region Kronoberg, näringsidkare, fastighetsägare och verksamheter som finns i centrala Växjö. Utredningen ska vara klar och presenteras innan Region Kronoberg beslutar om att investera i nytt akutsjukhus under 2022.

Växjö kommun arbetar samtidigt med att ta fram en detaljplan för att se om och hur det är möjligt att bygga ett nytt sjukhus i Räppe.

Senast uppdaterad: 13 januari 2021