Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Länsstyrelsen avslår ansökan om brygga – Växjö kommun överklagar

Växjö kommun skickade i juni 2020 in en anmälan till länsstyrelsen om att få anlägga en brygga i Södra Bergundasjön vid Torparängen i Växjö. Efter en lång process har länsstyrelsen nu beslutat att återigen avslå kommunens ansökan med hänvisning till att tillstånd ska sökas hos mark- och miljödomstolen. Växjö kommun väljer nu att överklaga beslutet.

Länsstyrelsen hänvisar i sitt beslut, för andra gången, till mark- och miljödomstolen. Sist kommunen fick detta besked skickade mark- och miljödomstolen tillbaka ärendet till länsstyrelsen med hänvisning att det berörda området är under 3 000 kvadratmeter, vilket då ska hanteras av länsstyrelsen. Länsstyrelsens menar dock att bryggan kommer att påverka en yta som överstiger detta och tillstånd ska sökas hos mark- och miljödomstolen.

- Växjö kommun har investerat miljontals kronor och vidtagit historiska åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar för både djur, växter och människor. Vi arbetar dagligen med att förbättra miljön och höja attraktiviteten i kommunen. Bryggan i Torparängen är ett bra exempel på att tillgängliggöra de fantastiska sjöarna för våra invånare med respekt för djur och natur. Jag tycker att det är oroande att länsstyrelsen förhindrar utvecklingen trots att åtgärden görs med största respekt för klimatet, djur och natur, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Länsstyrelsen anser också att bryggan kommer att hindra vågskvalp att nå strandzonen vilket kan få negativa konsekvenser för naturmiljön. Kommunens tanke är att rensa botten från sten och lägga stenen i en lång pir med en träbrygga på. Stenbotten ersätts sedan av sand. Då området är långgrunt behöver piren bli cirka 35 meter lång för att få ett godkänt vattendjup. Piren kommer att fungera som en vindskydd och hindra sandflykt. Kommunen har lagt stor vikt på att minimera ingrepp i den värdefulla strandzonen.

- Kommunen har stått redo, under två badsäsonger, att göra det möjligt för kommuninvånare att bada i Södra Bergundasjön. Attraktiviteten att bada i sjön är stor och genom att anlägga en brygga minskar risken att invånare badar på andra platser längs sjön och därmed kan störa den ömtåliga omgivningen, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande tekniska nämnden.

Kommunens överklagan skickas till mark- och miljödomstolen.

Senast uppdaterad: 16 april 2021