Vinnarna utsedda i internationell arkitekttävling – Växjö kommun deltog med Strandbjörksstaden

Växjö kommun och Strandbjörksstaden har varit ett av fem svenska tävlingsområden i den internationella arkitekttävlingen, Europan, som pågått under året. Nu har vinnarna utsetts.

Tävlingsområdet som Växjö kommun har deltagit med går under namnet Strandbjörksstaden och innefattar området och omgivningarna kring Centrallasarettet i Växjö (CLV), lasarettsverksamhet och lasarettsbyggnader.

Det vinnande arkitektförslaget för Strandbjörksstaden heter Generative Care och är framtaget av arkitekter från Sverige, Tyskland, Frankrike och Bolivia. Utöver vinnarförslaget har juryn även utsett arkitektförslag i kategorierna ”Runner-up” och ”Special mention”. Förslagen finns att ta del av på Europans svenska webbplats, europan.se Länk till annan webbplats..

Arkitektförslagen kommer att utgöra en del av underlaget till det planprogram som kommunen ska ta fram för området kring Centrallasarettet i Växjö och dess omgivningar. Detta även om förutsättningarna och planerna för sjukhusområdet har ändrats sedan tävlingen lanserades i början av året. Planprogrammet planeras vara klart 2027.

Om Europan

  • Europan är en arkitekttävling som hålls vartannat år och som öppnar upp för unga arkitekter att komma med förslag på hur befintliga stadsmiljöer kan utvecklas för framtiden.
  • Tävlingen pågick 27 mars - 30 juni 2023. I årets tävling deltog 52 tävlingsområden runt om i Europa och det kom in totalt 43 tävlingsbidrag.
  • Vinnarförslagen har utsetts av en internationell jury och presenterades den 4 december. Prisutdelning sker den 18 april på Statens konstråd, Stockholm.
  • Svenska kommuner som medverkat i tävlingen är Nyköping, Piteå, Rimbo, Skellefteå och Växjö.
  • Samtliga tävlingsområden och arkitektförslag finns att ta del av på Europan Europas webbplats, europa-europe.eu Länk till annan webbplats..
Senast uppdaterad: 5 december 2023