Byggstart trafikplats Fagrabäck

I januari, 2024, påbörjar Trafikverket byggnationen av den nya trafikplatsen vid Fagrabäck och ombyggnationen av Österleden. Detta för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanter som reser till, från och genom Växjö.

Förberedelser pågår och entreprenören ska vara på plats för att sätta i gång efter årsskiftet.

Gång-, cykel- och kollektivtrafik är prioriterad

Inledningsvis anläggs en ny gång- och cykelbro över Österleden strax norr om
Fagrabäckskolan. Detta för att säkerställa en trygg och bra tillgänglighet till Fyllerydsskogen under byggtiden. Först efter bron har öppnats för gångtrafikanter
och cyklister stängs den befintliga gång- och cykelvägen mellan Fagrabäckskolan och
Fyllerydsskogen.

Påverkan under byggtiden

En stor del av arbetet kommer att göras i området som avverkades under hösten och kommer därför inte att påverka trafiken eller framkomligheten i området. Men arbeten kommer även att utföras nära inpå befintliga vägar och för allas säkerhet uppmanar vi till försiktighet i trafiken samt att trafikanter följer anvisningsskyltar när sådana finns. Arbetsplatsen kommer att vara avstängd för allmänheten till arbetet är klart.

Trafikverket och Växjö kommun arbetar tillsammans med den nya trafiklösningen där Trafikverket ansvarar för själva byggnationen och Växjö kommun för förberedelserna inför byggnationen.

För mer information, besök Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 22 december 2023