Ändrade avgifter, tider och zoner för parkering i Växjö

Växjö kommun föreslår ett flertal ändringar i parkeringsreglerna. Bland annat att kvällsavgiften tas bort i parkeringszon 1 och att parkeringszon 2 utökas i stadsdelarna Söder, Väster, Norr och Öster.

Följande ändringar i kommunens parkeringsregler föreslås för en ökad tillgänglighet och reglering av trafiken:

Utökning parkeringszon 2: En utökning av zon 2 och regleringar föreslås på gator i stadsdelarna Söder, Väster, Norr och Öster. Detta görs för att ordna trafiken, förbättra framkomligheten och säkerställa trafiksäkerheten i de aktuella områdena. Avgiften för att parkera i zon 2 är oförändrad.

- Tidigare utökningar av zon 2 har gett bra resultat och vi har fått positiva reaktioner från de som bor och verkar i områdena. Nu fortsätter vi arbetet och genomför liknande förändringar på fler gator där parkeringen behöver regleras för att trafiksituationen ska bli bättre, säger Cheryl Jones Fur (MP), 1: a vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

 • Bergundavägen
 • Borggatan
 • Bäckaslövsvägen
 • Frejagatan
 • Friggatan
 • Hagagatan
 • Hallandsgatan
 • Hantverksgatan
 • Idungatan
 • Kaptensgatan
 • Nyhemsgatan
 • Odingatan
 • Skogsgatan
 • Skånegatan
 • Södergatan
 • Telestadsgatan
 • Valhallagatan
 • Åkerlidsgatan
 • Södra Lyckevägen
 • Borggatan
 • Bergundavägen
 • Hagagatan
 • Folksparksvägen
 • Ryttarevägen
 • Björkedalsvägen
 • Borgmästaregatan
 • Dackevägen
 • Gröndalsgatan
 • Hagadalsvägen
 • Rådmansgatan
 • Viktor Rydbergsgatan
 • Wieselgrensgatan
 • Assessorsgatan
 • Allévägen
 • Blomstervägen
 • Hamplyckevägen
 • Kullavägen
 • Myrvägen
 • Pär Lagerkvist väg
 • Karlavägen
 • Tingsvägen
 • Östrabogatan
 • Östra Ringvägen
 • Sankt Anneväg
 • Gamla vägen
 • Östregårdsgatan
 • Alegatan
 • Biskopsvägen
 • Fredsgatan
 • Kristina Nilssons
 • väg
 • Lektorsvägen
 • Samuel Ödmans väg
 • Staglabergsgatan
 • Villagatan
 • Östrabogatan

Ändrad avgiftstid i zon 1: Avgiftstiden för vardagar i parkeringszon 1 föreslås ändras från 09.00-21.00 till 09.00-18.00.

- Vi vill främja ett mer levande centrum på kvällar genom att göra det billigare för både boende och besökare att vistas i centrala Växjö och ta del av dess utbud, säger Johnny Werlöv (V), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

Höjning av felparkeringsavgifter: Nya avgifter föreslås bli 1300 kr för parkering på plats för rörelsehindrad utan att ha giltigt tillstånd (1000 kronor idag), 1000 kronor för allvarliga förseelser så som parkering för nära ett övergångställe eller korsning (800 kronor idag), 800 kronor för trafikstörande uppställning så som parkering där det är parkeringsförbud (400 kronor idag) och 600 kronor för mindre trafikstörande förseelser så som parkering utan betald parkeringsavgift eller längre tid än tillåtet (400 kronor idag).

- Felparkeringsavgifterna är avgörande för att säkerställa att parkeringsreglerna följs och det är viktigt att beloppen inte är för låga i jämförelse med de vanliga parkeringsavgifterna. Växjö kommuns felparkeringsavgifter har inte ändrats sedan 2005, därför genomför vi denna höjning så att de ligger på samma nivå som i andra städer i motsvarande storlek, säger Otto Lindlöf (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Höjd avgift för månadskort: Priset för månadskort (30-dagarsbiljett) i zon 2 föreslås höjas från 650 kronor till 800 kronor så att avgiften per dag är samma som vid parkering utan månadskort. Idag är det 8 kronor billigare per dag att parkera med månadskort.

Ärendena tas upp i samhällsbyggnadsnämnden den 28 februari och ändringarna beräknas träda i kraft 1 juli 2024.

För mer information och intervjuer

Otto Lindlöf (S), ordförande samhällsbyggnadsnämnden, 072-163 15 76
Cheryl Jones Fur (MP), 1:e vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden, 076-621 66 33
Johnny Werlöv (V), ledamot samhällsbyggnadsnämnden, 070-675 57 80
Per Sandberg, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen, 070-983 40 27

Senast uppdaterad: 13 februari 2024