Nya parkeringsregler börjar gälla på Arenastaden

Den 1 mars 2024 börjar nya parkeringsregler gälla för kommunens allmänna parkeringar på Arenastaden.

Följande parkeringsytor omfattas av de nya reglerna

Nya parkeringsregler för parkeringsytor på Arenastaden

Parkeringsyta

Parkeringsregler från och med 1 mars 2024

Arenastaden Storgatan Icon

avgiftsparkering zon 8

Arenastaden Owe Jonssons väg

avgiftsparkering zon 8

Arenastaden Västra

avgiftsparkering zon 8

Arenastaden Hejaregatan 1

avgiftsparkering zon 8

Arenastaden Hejaregatan 2

tillståndsparkering


Regler avgiftsparkering zon 8

Avgiftsfritt de två första timmarna vid registrering i app eller via sms.
Därefter:
5 kronor per timme dygnet runt alla dagar (zonkod 47008)
Maximal dygnstaxa: 30 kronor per dygn
30-dagarsbiljett: 450 kronor (zonkod 47018)

Avgiften betalas via parkeringsapp eller sms. Växjö kommun har avtal med Easy Park och Parkster.

Regler tillståndsparkering Arenastaden Hejaregatan 2

Parkeringsyta avsedd för ideella ledare. Giltigt parkeringstillstånd krävs dygnet runt alla dagar.

Hitta kommunala parkeringar

Parkeringskarta: visar parkeringsplatser, parkeringsautomater och zonindelning Länk till annan webbplats..

Bakgrund – därför införs parkeringsavgift på Arenastaden

Arenastaden och närområdet har under årens lopp byggts ut och förtätats. De privata parkeringsplatserna som har tillkommit i och med det är i hög grad avgiftsbelagda. Det gör att många som bor och verkar i området har valt att parkera på kommunens avgiftsfria parkeringar, vilket minskar tillgängligheten till de allmänna parkeringarna på Arenastaden. För att öka tillgängligheten och reglera trafiken i området införs nu parkeringsavgift på Arenastaden.

Senast uppdaterad: 28 februari 2024