Ljungadalsrondellen byggs om för ökad säkerhet

Måndag 11 mars påbörjar vi arbetet med att bygga upphöjda cykelöverfarter i Ljungadalsrondellen på Mörners väg. Ombyggnationen görs för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Arbetet beräknas pågå till sommaren 2024.

Påverkan på trafiken

Under ombyggnationen kommer framkomligheten att påverkas etappvis. Arbetet kommer att ske i en riktning i taget, vilket gör att tre infarter alltid kommer att vara öppna. Vid avstängningar leds trafiken om via andra gator.

Gående och cyklister kommer alltid att komma fram på en sida av gatan vid rondellen.

Boende samt kunder och leverantörer till verksamheter kommer alltid att komma fram.

Senast uppdaterad: 8 mars 2024