Nu börjar vi sanering av mark inom fastigheten Bäckaslöv 1

Inom kort påbörjas sanering av mark på flera platser inom Bäckaslövsområdet. En av platserna är fastigheten Bäckaslöv 1, där den nya simhallen är tilltänkt att placeras.

Anledningen till saneringen är tidigare verksamheter som bedrivits i området, bland annat har platsen använts för olika typer av verkstäder och förråd av Växjö kommun. Behovet av sanering av mark är sedan tidigare känt och planerat.

Arbetet med sanering av mark påbörjas vecka 13 och pågår tills vi uppnår godkända resultat vid provtagningar.

Senast uppdaterad: 21 mars 2024