Ökade asfaltsinvesteringar för 2024

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om ökade asfaltsinvesteringar för 2024. Vid sammanträdet den 21 mars antog nämnden planen för årets beläggningsprogram och en investering på 16 miljoner kronor. Det är en ökning med sex miljoner kronor jämfört med föregående år. Den ökade investeringen är början på nämndens arbete med att hantera den underhållsskuld som byggts upp under de senaste åren.

Växjö kommuns asfaltsinvesteringar har de senaste åren inte varit tillräckliga för att möta behoven. Därför har det byggts upp en skuld när det kommer till underhållet av gator, trottoarer och gång-och cykelvägar. Det konstaterar kommunens revisorer i en granskning av kommunens gatuunderhåll som gjordes 2022. Detta är en utmaning som kräver åtgärder för att säkerställa långsiktig hållbarhet och säkerhet på våra vägar.

- Vi börjar nu se konsekvenserna av underhållsskulden i form av sämre körbanor, potthål och otillräcklig linjemålning. Med en investering på 16 miljoner kronor i år bedömer vi att vi kan möta årets underhållsbehov, men om vi tittar framåt ser vi att investeringen skulle behöva öka ytterligare, säger Otto Lindlöf (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

- Att vi investerar i och underhåller vårt gatunät är en viktig del i vårt arbete med att skapa en attraktiv kommun med ett trafiksäkert, hållbart och effektivt transportsystem, säger Johnny Werlöv (V), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

Utöver det underhåll som har blivit uppskjutet till framtiden på grund av otillräcklig investeringsbudget, har den senaste vinterns väderförhållanden inneburit ett extra stort slitage på våra vägar.

- När temperaturerna pendlar från plusgrader till minusgrader och det är fuktigt blir det isbildningar i hålrummen och asfalten skadas väldigt fort, säger Ken Johansson, gatuingenjör på Växjö kommun.

- Vinterns påfrestningar understryker behovet av att intensifiera vårt arbete med underhåll av kommunens befintliga infrastruktur. I omställningsarbetet för en hållbar framtid är kommunens infrastrukturförutsättningar för klimatsmarta transporter en central faktor, säger Cheryl Jones Fur (MP), första vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunens säsong för asfaltering och beläggning startar vanligtvis i april och avslutas när det är för kallt i marken. Under årets säsong kommer fokus inledningsvis att ligga på det större huvudvägnätet. Därefter följer gång- och cykelvägar, matargator, industrigator och slutligen villagator.

Om beläggningsprogrammet

Växjö kommuns beläggningsprogram omfattar den årliga asfaltinvesteringen för drifthållning av kommunens gator, gång-och cykelvägar samt trottoarer. Investeringsprojektet bidrar till att nå Växjö kommuns mål om att andelen av kommuninvånarnas resor som sker till fots, med cykel eller med kollektivtrafik ska öka samt att skapa ett effektivt, trafiksäkert och hållbart transportsystem.

Senast uppdaterad: 21 mars 2024