Teleborgs centrum ska utvecklas - Växjö kommun avser att köpa fastigheten Städet 1

Växjö kommun har arbetat med ett planprogram för området Teleborgs centrum där Växjö kommun är en av fastighetsägarna. Under arbetet har diskussioner även förts med ägaren till fastigheten Städet 1 inom området, nu är det klart att Växjö kommun avser att köpa fastigheten.

Växjö kommun har den 26 juni tecknat ett fastighetsöverlåtelseavtal för Städet 1. Fastigheten innehåller 80 hyreslägenheter samt en byggnad med kommersiella ytor i form av bland annat gym, livsmedelsbutik samt restaurang.

- Teleborg är en viktig stadsdel och genom köpet kommer vi kunna utveckla Teleborg på ett sätt som är bra för alla växjöbor, säger Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande.

Anledningen bakom köpet är att kunna skapa goda förutsättningar att utveckla och stärka det befintliga stadsdelscentrumet, vilket möjliggörs genom att äga fastigheten. Det möjliggör också en positiv utveckling av den sociala hållbarheten i Teleborgs centrum över tid, med exempelvis blandade upplåtelseformer och trygga miljöer.

- Städet 1 ligger i det mest prioriterade funktionsstråket som är en del i utbyggnadsstrategin i översiktsplanen. Det är därför ett strategiskt bra läge som bidrar till att vi blir en ännu mer attraktiv kommun, säger Paul Herbertsson, avdelningschef projekt- och markavdelningen.

Det pågår nu ett målbildsarbete för området vilket förväntas vara klart under 2025. Vad som händer därefter är inte klart ännu och köpet kommer inte att påverka några hyresgäster i dagsläget.

Kommunfullmäktige tar slutgiltigt beslut om ärendet den 22 oktober 2024. Priset för fastigheten är 135 miljoner kronor och säljs till Växjö kommun av M2 Gruppen.

Senast uppdaterad: 28 juni 2024