Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Skärpt eldningsförbud införs i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om att skärpa eldningsförbudet i Kronobergs län från klockan 08.00 den 9 juni 2023. Anledningen är SMHI:s prognoser som visar på att risken för skogsbrand är på extrema nivåer i hela Kronoberg. Beslutet gäller tillsvidare.

Det skärpta eldningsförbudet innebär att all form av eldning och grillning i skog och mark är förbjuden. Det hindrar dock inte grillning i till exempel vanliga trädgårdsgrillar på egen tomt. Även på olika campingplatser kan det vara tillåtet att grilla, kontrollera själv vad som gäller på den plats där du befinner dig.

Detta innebär det skärpta eldningsförbudet för dig

I skog och mark är det förbjudet att:

  • elda, grilla eller utföra annan eldning med brännbart material. Exempel på brännbart material är ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar. Det är även förbjudet att elda och grilla på fasta grillplatser.

I sammanhållen bebyggelse är det förbjudet att:

  • elda i annat syfte än att grilla.

I skog och mark är det tillåtet att:

  • använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska så länge den placeras så att brandfaran är låg. Exempel på sådan utrustning är olika typer av friluftskök.

I sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att:

  • grilla på en fastighetstomt. Det kan vara till exempel en villatomt, innergård eller gård till flerbostadshus.
  • använda engångsgrillar.

Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 8 juni 2023