Transport och grävning

För arbete i eller i anslutning till allmän mark, gata och väg kan det krävas tillstånd.

På kommande undersidor hittar du information om vilka tider som gäller för varutransporter, hur du får telefondispens i Växjö centrum. För grävningstillstånd och avstängningar kan du läsa mer utförliga anvisningar. Du kan också via vår e-tjänst ansöka om grävtillstånd och lämna in så kallade TA-planer.

Senast uppdaterad: 25 januari 2023