Avfall och återvinning

Växjö kommuns avfallshantering sköts av Södra Smålands avfall och miljö, SSAM. Dit kan du vända dig med frågor kring bland annat sophämtning, återvinningscentraler, slamtömning och fakturering.

SSAM tar hand om avfallet

Från och med 1 januari 2019 ansvarar SSAM för avfallshanteringen i Växjö kommun. Bolaget ägs av Växjö, Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner. SSAM tar hand om sophämtning, återvinningscentraler och slamtömning i samtliga fem kommuner. Om du har frågor kring din avfallshantering ska du vända dig till SSAM på telefon 0470- 59 95 00 eller på e-post info@ssam.se.

Vänd dig till SSAM om frågor om avfall.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Egen hemkompost

Om du själv tar hand om ditt matavfall i en kompost behöver du anmäla det till miljö- och hälsoskyddskontoret

Kompostering, anmälan

Kompostering, anmälan

Avloppsslam och latrin

Om du vill ha hämtning vartannat år av din slamavskiljare eller själv ta hand slam, latrin, avföring eller urin behöver du ansöka om det hos miljö- och hälsoskyddskontoret.

Förlängt hämtningsintervall för slam, ansökan

Förlängt hämtningsintervall för slam, ansökan

Eget omhändertagande av slam, ansökan

Eget omhändertagande av slam, ansökan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 september 2020
Bygga och bo