Bygga nytt, bygga om, bygga till

När du bygger nytt, renoverar eller river en byggnad påverkar du omgivningen och miljön för en lång tid framöver. Därför finns det regler och lagar för hur du får bygga. Här kan du se vad som gäller, hitta regler och riktlinjer samt söka bygglov eller göra en anmälan.

Du kan ansöka om bygglov via e-tjänst och även följa dina pågående ärenden på Mina sidor. All kommunikation med handläggaren kommer att ske på Mina sidor och när något nytt har hänt i ditt ärende kommer du att få avisering via e-post. Du som ansökt via blankett har kontakt med handläggaren via e-post. Behöver det göra en komplettering av ditt ärende kommer handläggaren att kontakta dig.

Tänk på att läsa igenom checklistorna innan du börjar din ansökan så att du får med alla handlingar som behövs. Om inte handlingar är med kommer du att få ett kompletteringsbrev inom 3 veckor.

Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked, strandskyddsdispens, rivningslov, marklov

Anmälan om eldstad/rökkanal

Bygglov för skylt

Bygglov för transformatorstation

Lämna yttrande som sakägare

Om ärendet gäller företag, tänk på att vara tydlig under fakturamottagare att ändra till företagets uppgifter.

Mina sidor - följ ärende

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2021