Bygga nytt, bygga om, bygga till

När du bygger nytt, renoverar eller river en byggnad påverkar du omgivningen och miljön för en lång tid framöver. Därför finns det regler och lagar för hur du får bygga. Vi har samlat information så att du kan se vad som gäller, hitta regler och riktlinjer samt göra din ansökan.

Ingen e-tjänst för bygglov just nu

Växjö kommun håller på att implementera en ny e-tjänst för bygglovshantering. Den nya e-tjänsten ska förhoppningsvis vara uppe och igång inom en snar framtid.

Om du har ett pågående ärende som behöver kompletteras kan det just nu inte skötas via e-tjänst. Skicka istället in kompletterande handlingar och frågor via e-post till stadsbyggnadskontoret@vaxjo.se och hänvisa till ärendets diarienummer.

Vill du göra en helt ny ansökan eller anmälan gör du på samma sätt och kontaktar stadsbyggnadskontoret via e-postadressen ovan. Du kan också ringa till Växjö kommuns kontaktcenter på 0470-410 00 och be om att få prata med en bygglovshandläggare.

När behöver jag ansöka om bygglov?

Ska du till exempel bygga ett uterum, murar eller plank kan du behöva bygglov för det. Bygglov är ett skriftligt tillstånd.

Det är också olika regler för fastigheter inom respektive utanför detaljplanelagda om­råden och områden med sammanhållen bebyggelse. Kontakta Växjö kommun om du är osäker på vad som gäller för din fastighet.

När vi går igenom din ansökan bedömer vi bland annat den yttre utformningen, byggnadens placeringen på tomten och hur byggnaden är tänkt att användas.

Du kan läsa mer om bygglov, marklov och anmälan i Boverkets broschyr Får jag bygga?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var ute i god tid

Gör din bygglovsansökan eller anmälan i god tid. Från det att ditt ärende är komplett är handläggningstiden för bygglov max 10 veckor. Sedan tillkommer tid för startbesked, då du får börja bygga, och tid för slutbesked, då du får börja använda byggnaden.  I särskilda fall kan det tas beslut om förlängd handläggningstid, då innebär det att handläggningstiden förlängs med 10 veckor.

Handläggningstiden för anmälan är max 4 veckor från det att ditt ärende är komplett. Då får du ett startbesked. Sedan tillkommer tid för slutbesked, då du får börja använda byggnaden.

Vad kostar det att ansöka om bygglov?

Bygglov för ett helt nytt hus kostar runt 50 000 kr men det beror på många saker. Vi tar ut avgifter för de tjänsterna som ingår i bygglovet. I den totala bygglovskostnaden kan till exempel handläggning av bygglovet, startbesked, planavgift, nybyggnadskarta och husutstakning ingå. Om det gäller ett stort bygge eller om det avviker från gällande detaljplaner kan kostnaden bli högre. Välkommen att kontakta oss om du vill veta vad som gäller för ditt planerade bygge.

Hur länge gäller ett bygglov eller en anmälan?

När du har fått bygglov måste du börja bygga inom 2 år och ha byggt färdigt inom 5 år.

Tänk på att innan du påbörjar åtgärden måste ett startbesked ha getts. Ett startbesked för en anmälan är giltigt i 2 år.

Att skicka handlingar till stadsbyggnadskontoret

För att underlätta registreringen av inkomna handlingar bör vi dig att handlingarna endast skickas in i PDF-format där bilden/kartan är vänd åt rätt håll. 

Vid remissvar ber vi er att skicka med samtliga dokument som berör remissen i mailet och inte hänvisa till handlingar via länk. Vi ber också om att ni inte skickar filer via webbaserade filskicksfunktioner eftersom tiden för att ladda ner och redigera filerna är ytterst begränsad, vilket försvårar registreringen. Tack på förhand.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2019
Bygga och bo