Vöfab byggprojektleder ny simhall

Kommunstyrelsen har den 3 oktober 2023 tagit beslut att ge Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) uppdraget att projektleda byggnation av ny simhall på Bäckaslövsområdet. Beslut har även tagits om en projektorganisation.

I augusti beslutade kommunstyrelsen att påbörja planeringsarbetet för ny simhall i Växjö. Nu är det beslutat att Växjö fastighetsförvaltning kommer att projektleda byggnationen.

Organisationen i projektet kommer bestå av en utvald styrgrupp, en projektledningsfunktion, ett projektteam och en kontrollorganisation inklusive ekonomi.

Parallellt kommer tre referensgrupper att utses – en referensgrupp användare, en referensgrupp förvaltning och en samverkansgrupp.

En politisk styrgrupp och en operativ styrgrupp bestående av tjänstepersoner kommer också att utses.

Beslut om projektstart tas vidkommunstyrelsens sammanträde i december eller januari.

Senast uppdaterad: 4 oktober 2023