Eldningsförbud införs i Kronobergs län den 23 maj klockan 12

Länsstyrelsen har idag beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län som gäller från klockan 12 torsdagen den 23 maj 2024, och tills vidare.

SMHI:s vädervarningar och brandriskprognos visar på fortsatt hög brandrisk i Kronobergs län. Länsstyrelsen har därför idag beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län som gäller från klockan 12 den 23 maj 2024 och tills vidare.

Eldningsförbudet innebär att eldning och grillning i skog och mark inte är tillåten utanför sammanhållen bebyggelse på annat än fasta grillplatser. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt av endast en väg, gata eller park. Eldningsförbudet hindrar inte grillning i till exempel vanliga trädgårdsgrillar på egen tomt.

Detta innebär eldningsförbudet för dig

I skog och mark är det förbjudet att:

  • elda, grilla eller utföra annan bränning med fasta bränslen på annat än fasta grillplatser. Exempel på fasta bränslen är ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar.

I skog och mark är det tillåtet att:

  • grilla och laga mat vid fasta grillplatser. En fast grillplats är utformad så att faran för antändning och spridning är låg.
  • förbränna gas och vätskeformiga bränslen i syfte att laga mat, förutsatt att dessa är placerade så att fara för antändning och spridning är låg, exempel friluftskök.

I sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att:

  • grilla och elda
  • grilla och elda på en fastighetstomt. En fastighetstomt kan vara till exempel en trägårdstomt, innergårdar och gårdar till flerbostadshus.
Senast uppdaterad: 22 maj 2024