Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg innebär att en dagbarnvårdare tar emot barn i sitt eget hem. Inom pedagogisk omsorg tar en dagbarnvårdare vanligtvis emot en grupp barn i sitt eget hem under den tid föräldrarna arbetar eller studerar. Pedagogisk omsorg kan väljas för barn i åldern 1-5 år.

Om du som vårdnadshavare önskar pedagogisk omsorg ska kommunen så långt det är möjligt erbjuda det på samma villkor som för förskolan.

Ansökan om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

Pedagogisk omsorg finns i Braås

Karina Jarl Haraldsson
Ansvarig rektor: Marie Tegnvallius
Tel: 0474-62 20 05
E-post: marie.tegnvallius@vaxjo.se

Starta skola, förskola eller pedagogisk omsorg

Är du intresserad av att starta en privat förskola, pedagogisk omsorg eller skola? På vår företagswebb foretag.vaxjo.se Länk till annan webbplats. finns information om vilka steg du behöver gå igenom för att komma igång.

Starta skola/förskola/pedagogisk omsorg - foretag.vaxjo.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 7 juni 2023