Ansök, ändra och säg upp plats

Ansökan om plats i förskola eller pedagogisk omsorg görs direkt via webben/Dexter.

Du ansöker om barnomsorg direkt på webben via systemet Dexter. När du ansöker om barnomsorgsplats får du inloggningsuppgifter hemskickade med din köbekräftelse.

Genom webben/Dexter kan du också:

  • ändra tidigare anmälda ansökningsalternativ
  • ändra inkomstuppgifter
  • göra förändring av omsorgstider
  • säga upp plats
  • ändra kontaktuppgifter

Har du glömt ditt lösenord, klicka på Dexter - Skola och barnomsorg längst ner på sidan och välj därefter "glömt lösenord". Ett nytt lösenord skickas inom kort till dig.

För att se vilka kommunala förskolor som finns i Växjö kommun, klicka på länken nertill.

Ansökan

Du kan ansöka om plats i god tid men du får bara tillgodoräkna maximalt sex månaders kötid. Om det finns flera barn i familjen är det äldsta syskonets personnummer ködatum, så länge det äldre syskonet finns i förskoleverksamheten. Vi försöker så långt det är möjligt att lösa så att syskon placeras på samma förskola.

Om du som vårdnadshavare tackar nej till erbjuden plats som är något av de alternativ du sökt får du inte stå kvar i kön utan måste då söka om. Detta betyder att kommunen ska erbjuda en plats på nytt inom fyra månader.

Vill du byta förskoleplats ska du göra en ny ansökan på webben/Dexter. Du kan få byta om och när det finns plats på önskad förskola. Om du blir erbjuden plats i en förskola som du inte har sökt till, har du rätt att tacka nej och får också stå kvar i kön till önskad förskola. Om du blir erbjuden en plats på en förskola som du inte har sökt men tackar ja behåller du ditt tidigare ansökningsdatum under förutsättning att ny ansökan görs via webben/Dexter omgående, senast två veckor efter det du fått besked om plats, alternativt placeringsbeslut.

Om du som vårdnadshavare inte svarar på platserbjudande inom en bestämd tid stryks barnet från kön.

Att du har en förskoleplats betyder inte att barnet är garanterad plats vid en grundskola som ligger i närheten av förskolan. Barnets folkbokföringsadress styr vilken grundskola man blir hänvisad till.

Schema

Att lägga in eller ändra barnomsorgsschema görs via webben/Dexter. Det är viktigt att lämna in placeringsschema, om inget schema lämnas in så finns det inte grund för placering, det vill säga att barnet inte kan vara i förskoleverksamheten.

Schemat ska grunda sig utifrån föräldrarnas arbetstider, studietider, tid för arbetsmarknadsåtgärder, skälig restid samt tid för hämtning/lämning. Det är viktigt att ett nytt schema registreras vid förändring och att du som vårdnadshavare informerar förskolan när barnet är sjukt eller av annan anledning är frånvarande.

Inflyttning och utflyttning

Familjer som flyttar in från andra kommuner och stått i kö eller redan har en placering, får tillgodoräkna kötid från den kommun de bott i tidigare, dock max två månader. I samband med ansökan ska vårdnadshavarna styrka att man kommer att bli folkbokförd i Växjö kommun.

Vårdnadshavare med barn som är folkbokförda i annan kommun kan ansöka om plats i Växjö kommun. Plats erbjuds i mån av plats och om båda kommunerna är överens.

Vårdnadshavare med barn folkbokförda i Växjö kommun kan söka plats i annan kommun. Ansökan görs då till den kommun där man vill ha plats. Såväl Växjö kommun som den mottagande kommunen måste ge sitt godkännande innan barnet får en plats. Ansökningsblanketter finns längst ner på sidan.
Ansökningsregler och köregler till barnomsorg som inte drivs av kommunen kan variera. Kontakta den förskola du är intresserad av för att ta reda på vilka regler som gäller. För att vara garanterad en plats i kommunal förskola, är det viktigt att ni ställer er i kö till kommunal förskola.

Inskolning

Inskolningen ska börja samma dag platsen står till förfogande. Det är inte möjligt att skjuta fram placeringsstart om det inte finns särskilda skäl till det. I sådana fall måste du ta kontakt med förskolechefen som kan godkänna det. Avgift tas ut även under inskolningstiden.

Säga upp plats

Uppsägningstiden för en plats är en månad, uppsägning görs genom webben/Dexter. En plats kan dock behållas i två månader utan att användas under förutsättning att förskolechef informeras i god tid samt att avgiften betalas. Vårdnadshavare som säger upp platsen men som återplacerar barnet inom tre månader får betala avgiften för hela den mellanliggande tiden.

Om man övergår från en heltidsplacering till en placering som är högst 15 timmar måste denna period vara sammanhängande under minst sex veckor, i annat fall måste avgiften för hela den mellanliggande perioden betalas.

Vid frågor kontakta Växjö kommuns kontaktcenter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 april 2018
Förskola och skola