Styrande dokument och rapporter, utbildningsnämnden

Många lagar och regler styr skolors och förskolors verksamhet. Verksamhetens kvalitet utvärderas och följs upp kontinuerligt. Här hittar du lokala och nationella styrdokument samt rapporter som följer upp utbildningsförvaltingens verksamheter.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2019
Politik och demokrati