Introduktionsprogram

Har du inte de betyg som behövs för att få studera det du vill? På introduktionsprogrammen kan du läsa upp dina betyg för att få behörighet till det program som du vill gå på gymnasiet. Du kan också lära dig mer om arbetslivet för att bestämma dig för vad du vill göra eller utveckla dina kunskaper i svenska för att klara dina studier.

På introduktionsprogrammen möter du engagerad och välutbildad personal som arbetar tillsammans med dig för att du ska kunna förverkliga dina mål.  

Det finns from 1 juli 2019 fyra introduktionsprogram:

 • Programinriktat val
 • Yrkesintroduktion
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion

Introduktionsprogrammen leder inte till någon examen men du får ett studieintyg som visar vilka kurser du klarat av. Studietakten är heltid. Vilket av programmen som passar dig beror på dina mål och förutsättningar. Prata med din studievägledare på grundskolan eller kontakta den gymnasieskola som du är intresserad av för mer information.

På Kungsmadskolan finns två introduktionsprogram

Programinriktat val

Programinriktat val inriktad mot ett visst nationellt program och med målet att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet. Det är ett alternativ för dig som inte har alla de godkända betyg från grundskolan som krävs för behörighet till ett nationellt program.

För att bli antagen till programinriktat val krävs godkända betyg i svenska/svenska som andraspåk och godkänt betyg i följande:

 • engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen
 • engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen

Du följer programmets kurser samtidigt som du läser in din behörighet. Vi utformar en individuell studieplan för varje elev. Dina studier kommer att pågå under tre till fyra år.

På Kungsmadskolan kan programinriktat val finnas som sökbart på följande program:

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet

och med möjlighet att lämna in intresseanmälan till följande program:

 • Estetiska programmet
 • Hotell- och turismprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

För mer information kontakta rektor eller studie- och yrkesvägledaren på det programmet du är intresserad av.

Språkintroduktion

Språkintroduktionsprogrammet vänder sig till dig som är nyanländ i Sverige och vill lära dig svenska och få grundskolebehörighet.

Här få du studera mycket svenska och flera andra ämnen som du behöver för att få behörighet till gymnasiestudier.

Din målsättning, tidigare erfarenhet och intressen avgör hur dina studier kommer att se ut. Tillsammans planerar vi dina studier så att de passar dig. Utbildningen förbereder dig för att kunna gå vidare till ett annat introduktionsprogram, vuxenutbildningen eller ett nationellt program.

Kontakt

 • Kungsmadskolan

  Reception

  0470-417 90

  kungsmadskolan@vaxjo.se

  Besöksadress

  Sandsbrovägen 21T

  Postadress

  Växjö kommun, utbildningsförvaltningen

  Kungsmadskolan
  Box 1222, 351 12 Växjö

  Leveransadress

  Sandsbrovägen 21T

  352 33 Växjö

 • Språkintroduktion

  Programansvarig

  Linda Bojent

  Samordnare

  Marie-Louise Molin-Gabrielsson

  Studie- och yrkesvägledare

  Amelie Nilsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 april 2019