Introduktionsprogram

Har du inte de betyg som behövs för att få studera det du vill? På introduktionsprogrammen kan du läsa upp dina betyg för att få behörighet till ett nationellt gymnasieprogram.

Introduktionsprogrammen leder inte till någon examen men du får ett studieintyg som visar vilka kurser du klarat av. Studietakten är heltid. Vilket av programmen som passar dig beror på dina mål och förutsättningar. Prata med din studievägledare på grundskolan eller kontakta den gymnasieskola som du är intresserad av för mer information.

På Kungsmadskolan finns två introduktionsprogram

  • Programinriktat val
  • Yrkesintroduktion

Ska du söka till gymnasiet hittar du mer information om programinriktat val och yrkesintroduktion på Gymnasieval.vaxjo.se Länk till annan webbplats.

Kontakter

Senast uppdaterad: 2 januari 2024