Drama handlar om att lära känna sig själv och hur man fungerar i grupp. Vi arbetar med upplevelsen genom olika övningar och använder kroppens sinnen och uttrycksmöjligheter.

Teater är mötet med publiken och utgår från grundläggande drama-övningar. Vi går in i en kararktär och tillsammans berättar vi en historia som framställs genom en teaterföreställning.

Dramalek

För de yngsta, 4-6 år. I kursen får du lära känna dig själv och jobba med andra i grupp. Vi utgår från dramalek, sagor och fantasi. Vi lägger vikt på samarbete, självförtroende, lust och koncentration.

Teater grundkurs

I grundkursen bygger vi förutsättningar för fortsatt skapande.
Vi bygger självkänsla och trygghet både för var och en och tillsammans i grupp.
Vi rör även vid grunderna i teater, såsom improvisation, kroppsmedvetenhet, rumsmedvetenhet och karaktärsarbete.
Vi utgår från gruppnivå.
Drama/tetaerlärare avgör gruppindelning utifrån ålder och och nivå föra tt undervisningen ska bli så bra som möjligt för varje elev.

Teater Special

En fördjupande kurs inom teater med inriktning mot scenproduktion.
I kursen arbetar vi praktistk med skådespelarteknik, röst och rörelse, scenisk gestaltning samt pjäs-och rollanalys.

Vi utgår från en pjäs som presenteras under höstterminen och arbetar under läsåret mot en scenproduktion.
I arbetet möter vi också teaterns andra yrkeskategorier så som regi, koreografi, ljus/ljud, kostym, smink/mask.

Antagning sker via intervju och kortare scenprov i form av gruppövningar samt en scen som du framför för oss.