Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Klimatråd införs i Växjö kommun

Ett externt klimatråd med medlemmar från relevanta forskningsområden ska införas i Växjö kommun, det har kommunfullmäktige beslutat om onsdagen den 7 juni 2023.

- Växjö kommun ska vara en föregångskommun i klimatomställningen och denna satsning är ett stort steg framåt i det arbetet. Syftet med rådet är att påskynda omställningen till ett mer hållbart samhälle, säger Maria Garmer (V), 1:a vice ordförande kommunstyrelsen.

Efter en inkommen motion från Vänsterpartiet gjordes en utredning om möjligheterna att införa ett externt klimatråd. Utredningen visade flera goda exempel från andra kommuner där liknande råd är etablerade och bedömningen var att det är möjligt att upprätta ett sådant råd i Växjö kommun.

- För att garantera att vi gör rätt saker för klimatet är det viktigt att föra dialog med akademin och ta del av den senaste forskningen för att kvalitetssäkra vårt klimatarbete, säger Pernilla Bodin (MP), ordförande hållbarhetsutskottet.

Klimatrådets uppgift kommer främst vara att bidra med det senaste kunskapsläget samt att löpande analysera kommunens klimatarbete.

- Vi jobbar sen många år tillbaka väldigt aktivt med hållbarhetsfrågor för att skapa hållbara förutsättningar för alla som bor, lever och verkar här. Det kommer bli spännande att fortsätta utveckla vårt arbete tillsammans med klimatrådet, säger Anna Pallinder, hållbarhets- och utvecklingschef.

Nästa steg blir att inleda dialog om samarbete för att inrätta klimatrådet. Målsättningen är att rådet ska vara på plats i början av 2024. Rådet kommer att vara kopplat till kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.

Senast uppdaterad: 7 juni 2023