Projekt för hållbar utveckling

Växjö kommun arbetar är delaktiga i flera olika projekt för hållbar utveckling

Projekten är syftar alla till att lyfta de områden där vi behöver se en förändring samt att bidra till ett hållbart samhälle.

En del projekt är internationella, en del nationella och en del lokala. På dessa sidor presenterar vi de projekt som pågår just nu.

EU-projekt

Växjö kommun strävar efter deltagande i EU-projekt av flera anledningar. En viktig anledning är att få delta i utvecklingen av spjutspetsinnovationer som bidrar till dynamiken i kommunen.

Genom EU-bidrag kan kommunen öka ambitionsnivån i sina lokala utvecklingsprojekt och därigenom skapa unika och innovativa installationer som bidrar till att sätta Växjö på världskartan som innovativ och framåtblickande stad. Vidare bidrar EU-projekt till omvärldsbevakning, kunskap och inspiration som bidrar till Växjö som spjutspetsstad, inte minst inom ramen för visionen runt Europas Grönaste stad. Deltagande i EU-projekt bidrar vidare till att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare och är en viktig del i kompetensutveckling av kommunen.

Senast uppdaterad: 28 september 2022