Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Modell för fler träd i kommunen

Kommunfullmäktige har idag gett kommunstyrelsen i uppdrag att utreda en modell för ökad trädplantering i Växjö kommun, exempelvis enligt den så kallade 3-30-300-modellen.

Det var efter en motion från Miljöpartiet som kommunfullmäktige idag beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en modell för fler träd i hela Växjö kommun.

- Både människor och klimatet mår bra av träd, forskning visar även tydligt på trädens positiva påverkan på stadsmiljöer. Träd påverkar temperaturen, förbättrar luftkvaliteten och är positiv för människors hälsa, säger Cheryl Jones-Fur (MP), 1:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Uppdraget innebär att ta fram en Växjömodell, som exempelvis följer 3-30-300-modellen, som innebär att:

  • Minst tre träd ska synas från invånarens fönster eller arbetsplats
  • 30 procent krontäckningsgrad i stad och tätort
  • 300 meter till närmaste grönområde

- Växjö är en kommun som präglas av träd. De ger både liv till stadsrummet och skapar karaktär till platser i staden, förskönar våra tätorter och inspirerar till friluftsliv, säger Otto Lindlöf (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Senast uppdaterad: 7 juni 2023