Växjö station och kommunhus har fått Miljöbyggnad guld

Växjö station och kommunhus blev kvalificerade enligt certifieringen Miljöbyggnad guld under 2020. Efter en uppföljning som alltid görs efter två år står det nu klart att byggnaden har fått certifieringen.

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader som används för att säkerställa kvalitén både i själva byggnationen och i driften av huset. Växjö station och kommunhus är nu färdigklassad för den högsta nivån som är guld. Det är den högsta miljöcertifieringen en byggnad kan få och ges till byggnader med uttalad miljöprofil.

- Vi är stolta över att byggnaden får certifieringen. Det är en hög ambitionsnivå som vi har strävat efter och att få denna certifiering är stort för oss, säger Catharina Rydberg Lilja, kommunchef.

För att nå Miljöbyggnad guld ställs krav på dagsljusinsläpp, radon, energiåtgång, fuktsäker byggnation, bra inneklimat och miljögodkända val av byggmaterial som till exempel trä. Allt detta uppnår Växjö station och kommunhus.

Miljöbyggnad guld är en certifiering för de mest ambitiösa byggnaderna som har en hög miljöprofil. Växjö kommun har sedan tidigare krav på att alla nybyggnationer ska uppnå Miljöbyggnad silver, men för den nya stationen och kommunhuset var ambitionen ännu högre.

- Vi har länge arbetat med miljöprofiler för våra byggnader och att uppnå en miljöbyggnadscertifiering på nybyggnationer. För oss är det viktigt att jobba både med goda inomhusmiljöer och att ha låg klimatpåverkan, säger Niclas Ramström, vd på Vöfab.

Senast uppdaterad: 5 december 2023