Vinnare av landskapsvårdspriset 2023

Nu är det klart vilka som får årets landskapsvårdspris - ett pris som Växjö kommun delar ut för att uppmärksamma framstående insatser inom kulturlandskapets bevarande och naturvård. Priset går till Klubb Kvarnabacken för betydelsefullt kunskapsspridande till unga och till Sevedstorps Gård för sitt arbete med att bevara kulturlandskapet i kommunen.

- Jag hoppas att pristagarna uppmuntras av priset så att de fortsätter utvecklas i sitt fina arbete. Med landskapsvårdspriset hoppas Växjö kommun inspirera fler att vårda och främja vår natur, säger Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande.

Som kunskapsspridare verkar Klubb Kvarnabacken för att barn och ungdomar ska lära sig om djur och natur. I södra utkanten av Rottne håller verksamheten 11 hektar jordbrukslandskap öppet med betande får och hästar och bjuder in till en levande plattform för lärorika naturupplevelser. Genom deras fokus på barn och ungas goda relation med naturen skapas kunskap och respekt, vilket leder till ett ökat engagemang för miljön.

Sevedstorps Gård utanför Braås drivs i fjärde generationen av Lars Johansson. Genom att erbjuda naturbetesmark för nötkreatur, både på egna marker och i det kommunala naturreservatet Braås Park, har Sevedstorps Gård aktivt bidragit till restaurering och bevarande av värdefulla ekhagar och naturbetesmarker. Verksamheten har blivit en förebild för bevarande insatser av kulturlandskapet genom att hålla det småländska landskapet öppet och på så sätt stärka den biologiska mångfalden.

- Kunskapsspridande är grunden till god naturvård och att hålla det småländska landskapet öppet. Att stärka den biologiska mångfalden är viktiga insatser för att bevara kulturlandskapet - något som både Klubb Kvarnabacken och Sevedstorps Gård gör bra, säger Sofia Gustavsson, kommunekolog i Växjö kommun.

Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som tar beslut om landskapsvårdspriset. Priset till vinnarna är en summa på 10 000 kronor vardera.

Bakgrund

Växjö kommuns landskapsvårdspris delas ut årligen och tilldelas person eller personer som gjort en insats för att sköta det svenska kulturlandskapet. Det kan vara att man:

  • bevarar kulturlandskapet
  • återställer kulturlandskapet
  • gör förebyggande åtgärder inom landskapsvårdens område
  • medverkar till att sprida kunskap om natur eller landskapsvård inom Växjö kommun, genom skrift eller annan form av dokumentation.

Läs mer om Växjö kommuns landskapsvårdspris

Senast uppdaterad: 12 januari 2024