Stöd till dig som söker jobb

Du som söker jobb eller utbildning kan få stöd från kommunen. Kommunen kan stödja dig på olika sätt för att det ska bli lättare för dig att få ett arbete. Det kan till exempel vara genom arbetsträning, praktik eller studier.

Om du inte är inskriven hos Arbetsförmedlingen behöver du först skriva in dig.

Skriv in dig på Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats.

Så här går det till att få stöd

Det finns olika former av stöd och hjälp till ett arbete. Genom din handläggare på Arbetsförmedlingen kommer du i kontakt med en koordinator på Växjö kommun som hjälper dig att påbörja den insats som passar dig bäst.

Arbetsträning

Arbetsträning är till för dig som behöver testa på att arbeta, komma igång med bra rutiner i vardagen. Arbetsträning är också till för att testa din arbetsförmåga. Du kanske har haft det svårt på tidigare på arbetsplatser eller har du varit sjuk och behöver börja på rätt nivå med stöd.

Praktik

Praktik är bra för dig som vill testa på ett nytt yrke eller bli bättre på att prata svenska. Det ökar dina möjligheter att lära dig något nytt och få ett arbete. Du och din koordinator planerar tillsammans vad du ska göra under din praktik och vilken arbetsplats du ska vara på.

Vägledning

Genom att prata med en studie- och yrkesvägledare kan du få mer kunskap om vilka alternativ som finns när det gäller studier och yrkesval. Vi pratar om dina intressen och framtidsplaner. Du kan få information om olika utbildningar, yrken och arbetsmarknadsfrågor. Boka in en tid med en studie- och yrkesvägledare för att få Länk till annan webbplats.information och vägledning om studier.

Du kan också besöka vuxenutbildningens drop-in.

Vuxenutbildning

Genom vuxenutbildning kan du som är 20 år och äldre studera och slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier. Du kan också studera för att byta yrke eller bli behörig till högre studier. Mer information om vuxenutbildning.

Framtidsverkstan

Du som är 16 - 29 år och behöver stöd och vägledning kan vända dig till Framtidsverkstan. Här får du stöd i att söka utbildning, hitta arbete, få socialt stöd från Navigator och stöd i att kommunicera digitalt med myndigheter. Framtidsverkstan har öppet varje tisdag klockan 15.00-16.30 och finns på Bergendahlska gården, Liedbergsgatan 14 i Växjö.

Jobbstöd till dig med ekonomiskt bistånd

För att du som har ekonomiskt bistånd ska komma i arbete eller studier kan du få hjälp av kommunen. Du kan till exempel få hjälp med att söka jobb, förbereda dig inför studier eller insatser för att förbättra din hälsa. Det är din koordinator som ser till att du får stödet och hjälper dig med en plan för att du ska nå ditt mål.

Medborgartjänst arbetsmarknad

Genom medborgartjänsten kan du som får stöd från kommunen för att komma i arbete, lättare utföra ärenden och kommunicera med din handläggare. Du kan se vem som är din handläggare samt skicka och ta emot meddelanden från handläggaren. Du kan också läsa och signera dokument från handläggaren.

Medborgartjänst arbetsmarknad

Level Växjö

Har du en idé om eget företag? Söker du kunskap om att starta eget? Är du intresserad av att träffa andra företagare och utöka ditt nätverk? Level Växjö erbjuder dig en internationell mötesplats för nätverkande, kunskap och coachning.

Mer information om Level Växjö Länk till annan webbplats.

Kronoberg Cares

Kronoberg Cares är till för dig som kommit till Sverige som flykting från Ukraina. Du kan få stöd att lära dig svenska och komma närmare arbete eller utbildning.

Mer information om Kronoberg Cares

Senast uppdaterad: 12 september 2023