Växjömentor - mentorsprogram för utrikesfödda

Växjömentor är ett nytt initiativ för att stötta högutbildade utrikesfödda kvinnor att ta sig in på arbetsmarknaden. Nu söker vi dig som är eller har varit verksam i arbetslivet och vill göra skillnad som Växjömentor.

Växjömentor vill stötta invånare som har flyttat hit från ett annat land och som har utmaningar att komma in på arbetsmarknaden. Med dig som Växjömentor, kan adepten få ökade möjligheter till jobb och kunna bidra till ökad kompetensförsörjning.

Som Växjömentor kan du stötta så att adepten:

  • får ökad kunskap om hur svenskt arbetsliv fungerar
  • får språkträning vilket ökar möjligheten till arbete
  • får bättre kunskap om olika sökvägar till arbete

Som Växjömentor:

  • delar du med dig av din erfarenhet, kompetens och branschkännedom
  • guidar du din adept på väg till arbete eller vidare studier
  • delar du med dig av din kännedom om svenskt arbetsliv, samhälle och språk.

Bli mentor - anmäl dig som Växjömentor

Som Växjömentor får du stöd av koordinator på Växjö kommun och inbjudan till nätverksträff för mentorer. Låter det intressant? Vill du vara med och göra skillnad? Anmäl ditt intresse via formuläret på denna sida.

Vad händer efter intresseanmälan?
Du blir kontaktad personligen via telefon eller mejl när du anmält ditt intresse.

Både mentor och adept bjuds in till ett uppstartsmöte för en kortare introduktion. Som mentor får du mer information och du kommer även få ta del av ett informationsmaterial som du kan använda tillsammans med din adept.

Tanken är sen att två Växjömentorer och två adepter träffas tillsammans en gång i månaden under sex månader.

Senast uppdaterad: 27 juni 2024