Språkförskola på Pär Lagerkvist

På Pär Lagerkvistskolan finns ett språkspår, som sträcker sig från förskolan upp till årskurs 9. Förskolan har en inriktning mot språkutveckling och arbetar aktivt med barn som har en generell språkstörning. Barnen i språkspåret får sina språkliga behov inkluderade i den planerade och spontana undervisningen som sker på förskolan.

Så fungerar vår verksamhet

Barnet som går i språkspåret är inkluderad i en förskolegrupp. Barn som går språkspåret får stöd i verksamheten av barn, pedagoger, språkansvarig förskollärare och förstelärare. På Pär Lagerkvist förskola har vi en språkansvarig förskollärare på 75 procent i varje hus riktad för att möta de behov som finns för barnen med språkstörning. Gruppen följer förskolans läroplan med extra fokus på specialpedagogik och språkstimulans.

Pedagogiken i verksamheten genomsyras av ett riktat språkstimulerande förhållningssätt. Språket övas och stimuleras dagligen i vardagliga aktiviteter, fria som styrda, där specialpedagogik och språkträning inkluderas på ett naturligt sätt utifrån barnets intresse. Barnet får verktyg som kan användas hela livet.

Tecken- och bildstöd, TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) används för att underlätta samt stödja barnens kommunikation och språkutveckling.

Vem kan gå på språkförskolan?

För att få en plats på förskolan ska barnet ha en språkstörning som inte beror på annan funktionsvariation. Ditt barn ska ha fått språkstörningen diagnostiserad av logoped. Det fortsatta arbetet på förskolan sker i samarbete med barnens logoped.

Hur ansöker jag?

För att få en plats på förskolan behöver ditt barn först en utredning av logoped. Vid intresse om ansökan får du en ansökningsblankett av Pär Lagerkvist förskola. Ansökan behandlas sedan av kommunens logoped och förskolans rektor.

Är du vårdnadshavare och vill veta mer, hör av dig till ansvarig förstelärare, Therese Sjöberg på telefon 0470-59 94 06 eller e-post therese.sjoberg@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 20 februari 2024