Skolledning

Hanna Höckert, enhet 1

Rektor för Estetiska programmet (ES), Samhällsvetenskapliga programmet och ansvarig för idrottsutbildningarna.
E-post: hanna.hockert@vaxjo.se
Telefon: 0470-73 46 08

Marcus Johansson, enhet 2

Rektor för Fordons- och transportprogrammet (FT), Handels- och administrations-programmet (HA) och Hotell- och turismprogrammet (HT).
E-post: marcus.johansson2@vaxjo.se
Telefon: 0470-417 81

Marie-Louise Mohlin Gabrielsson, enhet 3

Rektor för Introduktionsprogrammet - språkintroduktionen (IMSPR)
E-post: marie-louise.mohlingabrielsson@vaxjo.se
Telefon: 0470-412 11

Emma Drott, enhet 4

Rektor för gymnasiesärskolan.
E-post: emma.drott@vaxjo.se
Telefon: 0470-438 72

Johan Krantz, enhet 5

Rektor för Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) och Industritekniska programmet (IN)
Administrationschef
E-post: johan.krantz@vaxjo.se
Telefon: 0470-418 93

Andreas Söderqvist, enhet 6

Rektor för Hantverksprogrammet (HV) och Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL).
E-post: andreas.soderqvist@vaxjo.se
Telefon: 0470-417 84

Mats Hallberg, Administrationschef

E-post: mats.hallberg@vaxjo.se
Telefon: 0470-79 64 51

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2020
Kungsmadskolan