Skolledning

Klas Gummeson

Områdeschef Gymnasiet, Utbildningsförvaltningen
E-post: Klas.Gummeson@vaxjo.se
Telefon: 0470-419 88

Hanna Höckert, enhet 1

Rektor för Estetiska programmet (ES), Samhällsvetenskapliga programmet och ansvarig för idrottsutbildningarna.
E-post: hanna.hockert@vaxjo.se
Telefon: 0470-73 46 08

Marcus Johansson, enhet 2

Rektor för Fordons- och transportprogrammet (FT), Handels- och administrations-programmet (HA) och Hotell- och turismprogrammet (HT).
E-post: marcus.johansson2@vaxjo.se
Telefon: 0470-417 81

Marie Martinsson, enhet 3

Rektor för Industritekniska programmet (IN) och Introduktionsprogrammet - språkintroduktionen (IMSPR)
E-post: marie.martinsson2@vaxjo.se
Telefon: 0470-438 76

Staffan Johnson, enhet 4

Rektor för gymnasiesärskolan.
E-post: staffan.johnson@vaxjo.se
Telefon: 0470-438 72

Johan Krantz, enhet 5

Rektor för Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
Administrationschef
E-post: johan.krantz@vaxjo.se
Telefon: 0470-418 93

Andreas Söderqvist, enhet 6

Rektor för Hantverksprogrammet (HV) och Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL).
E-post: andreas.soderqvist@vaxjo.se
Telefon: 0470-417 84

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2018
Kungsmadskolan