Studie- och yrkesvägledare

Christina Bjelk Gerestrand 

Studie- och yrkesvägledare för Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), Hantverksprogrammet (HV), Industritekniska programmet (IN) och Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL).
E-post: christina.bjelkgerestrand@vaxjo.se
Telefon: 0470-417 94

Martina Bruér

Studie- och yrkesvägledare för Fordons-och transportprogrammet (FT) och Yrkesintroduktionen (IMYRK)
E-post: martina.bruer@vaxjo.se
Telefon: 0470-79 66 27

Kristina Hörlin

Studie- och yrkesvägledare för Estetiska programmet (ES) och Samhällsvetenskapsprogrammet (SA).
E-post: kristina.horlin@vaxjo.se
Telefon: 0470-418 30

Emma Poltan

Studie- och yrkesvägledare för Ekonomiprogrammet (EK), Försäljnings- och serviceprogrammet (FS), Handels- och administrationsprogrammet (HA) och Hotell- och turismprogrammet (HT)
E-post: emma.poltan@vaxjo.se
Telefon: 0470-436 45

Cecilia Wennerholm

Studie- och yrkesvägledare för Gymnasiesärskolan.
E-post: cecilia.wennerholm@vaxjo.se
Telefon: 0470-438 99

Kontakter

Senast uppdaterad: 8 februari 2023