Branschcertifierade utbildningar

Branschcertifiering är en kvalitetsstämpel för våra elever. Certifieringarna visar att våra utbildningar lever upp till ställda krav och att de sker i en verklighetsanpassad lärmiljö med tydlig koppling till branschen

Motorbranschcollege

Certifieringen innebär en kvalitetsstämpel som visar att skolans fordonsutbildning uppfyller motorbranschens kvalitetskrav. På ett Motorbranschcollege läggs stor vikt på ett nära och strukturerat samarbete mellan skola, företag och bransch. Företagens engagemang är centralt eftersom det är genom ett starkt stöd från motorbranschens företag som skolan får rätt verktyg för att kunna erbjuda en relevant utbildning för arbetlivets behov.

Mer information finns på Motorbranschcolleges webbplats Länk till annan webbplats.

Teknikcollege

Teknikcollege är ett samlingsbegrepp för utbildningar med teknisk inriktning på gymnasial och eftergymnasial nivå. Det är en kvalitetsstämpel som visar att kommuner, skolor och företag i regionen samverkar för att utveckla utbildningar som kan tillgodose teknikindustrins behov av kvalificerad arbetskraft. Den gemensamma nämnaren för Teknikcollege är kvalitet. Undervisningen sker i en verklighetsanpassad lärmiljö. Maskiner och utrustning har hög kvalitet och våra elever får möjlighet att lära sig den senaste tekniken. Genom den tydliga kopplingen till de regionala företagens behov finns mycket goda möjligheter till projektarbeten, praktikplatser och till jobb efter avslutad utbildning.

På Kungsmagskolan är vårt Industritekniskaprogam certifierat och ingår i Teknikcollege Kronoberg. Mer information finns på Teknikcolleges webbplats Länk till annan webbplats.

Yrkesnämnder

Olika yrkesnämnder genomför en kvalitetsgranskning av skolor som ansöker om att bli Branschrekommenderad skola. De utvärderar exempelvis lokaler, lärare, APL, elevers nöjdhet, utbildningens innehåll, tillgång till verktyg. Allt genomförs för att elevens utbildningstid ska kvalitetssäkras och kunna rekommenderas av branschen.

Mer information finns på Byggbranschens yrkesnämnds webbplats Länk till annan webbplats.
Mer information finns på Måleribranschens yrkesnämnds webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakter

Senast uppdaterad: 15 augusti 2022