Samverkanspartners

Kungsmadskolan samverkar brett med bland annat följande aktörer i regionen.

GoTech

GoTech är en ekonomisk förening som drivs av de största teknikföretagen i Växjö. Föreningen syftar till att öka intresset för en yrkeskarriär inom ett teknikföretag. Kungsmad och GoTech har gemensamma aktiviteter för barn och gymnasieungdomar som exempelvis Science City och Teknikul. Dessutom samverkar Kungsmadskolan med GoTech i utbildningssatsningen Epic, ett utbildningscentrum på Linnéuniversitetets område som bland annat nyttjas av vårt industritekniska program. Mer information hittar du på GoTechs webbplats Länk till annan webbplats..

Linnéuniversitetet

Kungsmadskolan samarbetar med Linnéuniversitetet på flera av våra program. De kan exempelvis handla om studiebesök, föreläsningar och olika utbyten. Vi tar också emot lärarstudenter på verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Ung Företagsamhet (UF)

Ung Företagsamhet är en utbildningsorganisation som utbildar gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. I korthet innebär utbildningen att elever startar upp och driver ett eget företag under ett läsår. Alla våra elever kan driva ett UF-företag, för vissa program är det obligatoriskt och på andra är det ett val som intresserade elever gör. Mer information finns på Ung Företagsamhets webbplats Länk till annan webbplats..

Kontakter

Senast uppdaterad: 24 maj 2022