Programråd

Programrådet är ett mötesforum för skolans program, lokala företag, offentliga organisationer och fackförbund som riktar sig mot respektive program.

Ett programråd sammankallas 2 - 4 gånger per läsår. Syftet är att gemensamt utveckla utbildningen så att det motsvarar arbetsmarknadens behov.

Bland annat kan följande tas upp på programråd:
- samverkan om utbildningens långsiktiga utveckling.
- planera och organisera det arbetsplatsförlagda lärandet (APL).
- utformningen av gymnasiearbeten.

Intresserad av att medverka i ett programråd? Kontakta programansvarig på det program som passar in på er verksamhet!

Kontakter

Senast uppdaterad: 24 maj 2022